รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลชาลินี กาญบุตร (หนุ่ย)

 แผนกฝ่ายบัญชี

 ตำแหน่งSupervisor Accounting

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดีline @ เลย : @rayongoa

 โทรศัพท์

 อีเมล์charinee@rayong-oa.com

^