รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลอริสรา ยอดแตง (หยก)

 แผนกฝ่ายบัญชี

 ตำแหน่งAssistant Manager Account & Finance

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดีline @ เลย : @rayongoa

 โทรศัพท์086-3246122

 อีเมล์arisra@rayong-oa.com

^