รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลพัทธนันท์ แจ่มกระจ่าง (นา)

 แผนกผู้บริหาร

 ตำแหน่งManager

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดีline @ เลย : @rayongoa

 โทรศัพท์

 อีเมล์Pattanan@rayong-oa.com

^