รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลคีรินทร กระต่ายทอง (คีย์)

 แผนกฝ่ายเซอร์วิส

 ตำแหน่งTechnical IT Support & Graphic Design

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดีline @ เลย : @rayongoa

 โทรศัพท์

 อีเมล์kerintorn@rayong-oa.com

^