รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลเตือนใจ พื้นแสน (หนิง)

 แผนกฝ่ายขาย

 ตำแหน่งAssistant Manager Sales&Marketing

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดี

 โทรศัพท์

 อีเมล์tianjai@rayong-oa.com

^