รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลรังสรร ศรีนัทธี (ปอย)

 แผนกฝ่ายเซอร์วิส

 ตำแหน่งTechnical Rent Service & Installation

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดีline @ เลย : @rayongoa

 โทรศัพท์

 อีเมล์rungsun@rayong-oa.com

^