รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลอุทัย วงศ์ทิพย์รัตน์ (อุ๊)

 แผนกฝ่ายเซอร์วิส

 ตำแหน่งTechnical Printer & Service

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดีline @ เลย : @rayongoa

 โทรศัพท์

 อีเมล์Uthai@rayong-oa.com

^