รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลวิศิษฐ์ มณีอินทร์ (ดอน)

 แผนกฝ่ายเซอร์วิส

 ตำแหน่งTechnical IT Support & Installation

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดีline @ เลย : @rayongoa

 โทรศัพท์

 อีเมล์wisit@rayong-oa.com

^