รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

 ชื่อ นามสกุลกรรณวิทย์ แจ่มกระจ่าง (กรรณ)

 แผนกฝ่ายเซอร์วิส

 ตำแหน่งTechnical Printer & Rent Service

 รายละเอียด

 ไลน์ ไอดีline @ เลย : @rayongoa

 โทรศัพท์

 อีเมล์kannawit@rayong-oa.com

^