ประวัติ“บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2537
และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้าน
บาท เพิ่มเป็น 5 ล้านบาท ในปัจจุบัน จากคณะกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ นาน
กว่า 7 ปี จากบริษัทคอมพิวเตอร์ ชั้นนำของเมืองไทย โดยมีนโยบายหลักคือมุ่งเน้น “การให้บริการ”
เป็นประเด็นสำคัญ เพราะตระหนักเสมอว่า “การบริการ” คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่จะ
เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จที่ดีได้
นับจากก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน ด้วยสินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นหนึ่ง “บริษัท
ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด” จึงได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าทุกระดับภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว
และวันนี้ ... เราพร้อมที่จะให้บริการกับท่าน ในรูปแบบต่าง ๆ ครบวงจร ขอเพียงแต่ท่าน “ให้
โอกาส” และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด” จะได้มีโอกาสเป็น
ส่วนร่วมในการให้บริการแก่หน่วยงานของท่านไม่มากก็น้อย
^