ปัญหาคอมพิวเตอร์ช้า แก้ได้ด้วย “SSD” ติดตั้งง่ายไม่ง้อช่าง2021 สอนให้ทุกขั้นตอน!!

https://www.youtube.com/watch?v=MdaA7v8imeU&t=9s SSD คือระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความเร็วในการอ่าน/เขียน1 สูงสุดถึง 2,100/1,700Mb/s ซึ่งเร็วกว่า SATA SSD 3 ถึง 4 เท่า และเร็วกว่าฮาร์ดไดร์ฟแบบเดิมถึง 35 เท่า NV1 ใช้พลังงานน้อยกว่า ทำให้เกิดความร้อนน้อยกว่าและโหลดข้อมูลได้รวดเร็วกว่า ...
Read More